facebook tracking

Jurist med inriktning mot Treasury - Nordax Bank

Scroll to content

Om Nordax Bank

Nordax är en nordisk specialistbank som erbjuder konkurrenskraftig in- och utlåning till cirka 160.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi har cirka 200 anställda och genom vår centraliserade affärsmodell bedrivs hela verksamheten från vårt kontor i Stockholm. Nordax grundades 2003 och sedan dess har vi växt och format en organisation baserad på stort kunnande och engagemang. Vi hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi har specialiserat oss på ett fåtal produkter som bolån, privatutlåning utan säkerhet samt sparkonton. Sedan 2019 ingår även Svensk Hypotekspension AB (SHP) i Nordax-koncernen. SHP erbjuder kapitalfrigöringskrediter som gör det möjligt för pensionärer med stora nettoförmögenheter bundna i sina bostäder att frigöra kapital utan att behöva sälja bostaden.

Vi arbetar ständigt med att förbättra kundresan med fokus på hållbarhet; ansvarsfullt företagande är centralt för oss. Vi är övertygade om att det genererar en långsiktig affärsnytta för oss samtidigt som det levererar värde till våra kunder och övriga intressenter.

Om tjänsten

Nordax Bank är i ett skede som präglas av tillväxt, snabb utveckling och ett varmt företagsklimat där engagerade medarbetare utgör hjärtat i verksamheten och möjliggör Nordax ambitiösa tillväxtplan. Avdelningen Legal söker nu en erfaren bolagsjurist som kommer få en mycket viktig roll i denna förändringsresa. Avdelningen Legal ansvarar bl.a. för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter liksom att avtal och andra rättshandlingar är korrekta och hanteras på ett lämpligt sätt. Legal är ett viktigt stöd för styrelse och VD i fråga om intern styrning och kontroll. Funktionen är en stödfunktion och rapporterar till VD. Du kommer att ingå i ett team med jurister som drivs av att tillhandahålla bästa möjliga service till Nordax interna funktioner.

Vi söker nu en jurist som kommer ta huvudansvaret för att bistå Treasury med praktiskt legalt stöd och rådgivning. Du kommer som ensam jurist på området få mycket ansvar och utgöra en nyckelroll i Treasurys arbete med kort- och långsiktig finansiering. Nordax Bank har en tydlig men också förhållandevis komplex finansieringsstrategi och du kommer vara av stor betydelse för att den nås på ett sätt som garanterar att Nordax Bank åtnjuter rättigheter och fullföljer sina förpliktelser på absolut bästa sätt.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är följande:    

  • Leda och koordinera de legala delarna i finansieringsrelaterade projekt och transaktioner (både säkerställd och icke-säkerställd finansiering)
  • Legalt granska och bistå Treasury i förhandlingar av Nordax Banks finansierings-avtal  
  • Löpande stödja Treasury vad gäller efterlevnad av avtalsförpliktelser liksom legala och regulatoriska krav
  • Utgöra ett legalt stöd i Nordax Banks informationsgivning och rapportering  till kapitalmarknaden

Du kommer också i mån av tid bidra med legalt stöd till övriga organisationen. Det kan handla om dagligt operativt stöd med avtal, interna styrdokument och löpande rådgivning som mer övergripande arbete med hantering av legala risker i företagsövergripande projekt.

Tjänsten är på heltid och tillträde sker enligt överenskommelse.

Din profil

Vi söker dig som är jur.kand. och därtill har omkring 3-5 års relevant juridisk yrkeserfarenhet från advokatbyrå och/eller större bolag. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med juridisk inriktning mot Treasury, finansierings- och kapitalmarknadsfrågor.

Som person tror vi att du är engagerad, resultatorienterad med tydligt kommersiellt fokus och har en stark egen drivkraft  och förmåga att arbeta självständigt, men samtidigt är en lagspelare med hög social kompetens. I arbetet är det av största vikt att du är strukturerad, kvalitetsmedveten och kan leverera utifrån uppsatta mål. Du bör ha en god förmåga att både förstå helhetsperspektivet och samtidigt hantera detaljer när så behövs. Tjänsten kräver en god analytisk förmåga och erfarenhet av att framgångsrikt driva och leda projekt. För att lyckas i rollen behöver du även ha en mycket god kommunikativ förmåga, lyhördhet, hög integritet och samarbetsförmåga samt intresse för att bygga goda relationer både internt och externt. Tjänsten kräver också mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift då en stor del av det dagliga arbetet utförs på engelska.

Ansökan

Då urvalsprocessen sker löpande är det viktigt att du ansöker så snart som möjligt. Vid frågor kontakta Johan Kjellberg, 0702-70 12 18.

 


 

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Affärsområden

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor