Dataskyddssamordnare - Skandiabanken

Scroll to content

Om jobbet

I rollen som dataskyddssamordnare ansvarar du tillsammans med dina nya kollegor för att Skandiabankens dataskyddsfrågor hanteras korrekt. Du kommer samarbeta med många interna och externa kontakter samt delta i externa forum på området. Du verkar för att sårbarheter i hanteringen identifieras och hanteras riskmedvetet.

Rollen ansvarar för att:

 • Implementera processer inom dataskydd och planera dataskyddsarbetet inom banken.
 • Ta fram och upprätthålla plan för områdets arbete med anpassning och efterlevnad av dataskyddsförordningen.
 • I första linjen kontrollera och flöja upp arbetet med dataskydd i banken
 • Stödja verksamheten och risk manager med att identifiera och rapportera dataskyddsrisker
 • Rapportera om efterlevnad och effektivitet i dataskyddsarbetet
 • Identifiera brister i efterlevnaden av dataskyddsförordningen
 • Förvalta bankens behandlingsregister samt se till att det uppdateras årligen
 • Identifiera risker inom dataskydd för bankens behandling av personuppgifter
 • Upprätthålla förmåga att identifiera incidenter inom bankens verksamhet och ge stöd inom områdets hantering av personuppgiftsincidenter
 • Stödja bankens verksamhet i dataskyddsfrågor
 • Tillse att relevanta roller inom banken upprätthåller lämplig utbildning och kompetens inom dataskyddsfrågor

Du kommer även att representera Skandiabanken och CISO-organisationen inom Skandia-koncernen samt i externa sammanhang. Du rapporterar till CISO.

 Vem är du?

För att lyckas i rollen har du en doer mentalitet, lätt att lära och en god övergripande förståelse för bankverksamhet inkluderat produkter och regulatoriska krav inom banksektorn. Du har en stark integritet och dessutom är du en god kommunikatör och diplomat som på ett effektivt och engagerande sätt förmedlar slutsatser. Du fokuserar på lösningar snarare än problem samt strävar efter att tänka nytt där så behövs. Du har förmågan att se lösningar i komplexa frågeställningar.

Vi tror att du behöver minst 5 års erfarenhet från liknande tjänster, alternativt i rollen som konsult inom området. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:

 • Relevant akademisk utbildning.
 • God kunskap om Dataskyddsförordningen
 • God kunskap om IT-styrning samt kunskap om-/erfarenhet av förvaltning och uppföljning inom domänen.
 • Förståelse för och erfarenhet av att arbeta i beställarfunktion.
 • Erfarenhet av projektledning och/eller managementconsulting samt förändringsledning.

 Mer information och ansökan

Processen fortgår löpande varför vi ser fram emot din ansökan snarast. Vid frågor kontakta Johan Kjellberg hos Brillo Search AB.

Om Skandia

Vi är tillräckligt små för att du kan göra skillnad men tillräckligt stora för att du kan växa.

Vi är det ledande pensionsbolaget som tar ansvar. Hos oss är engagemang, ansvarstagande och en vilja att utvecklas några av de egenskaper vi värderar högst. Vi tror att samarbete tar oss längre än vad någon enskild person kan göra.

Vi erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att våra kunder ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara friska på vägen dit. Vi erbjuder också bolån och sparande samt förenklar sparandet för våra kunder genom vår rådgivning.

Av våra närmare 2 miljoner kunder är 1,4 miljoner också våra ägare. Det är deras behov och intressen som vi tar tillvara i utvecklingen av Skandia.

Vi sitter inte inne med alla svaren, det är därför vi behöver din hjälp att lösa morgondagens utmaningar. Ditt bidrag kommer att märkas!

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Affärsområden

Stockholm

Jakobsbergsgatan 16
111 43 Stockholm Vägbeskrivning info@brillosearch.se 0708 90 53 75 eller 0702 70 12 18 Se sida

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor

GooGhywoiu9839t543j0s7543uw1 - pls add {staffan.alfven@brillosearch.se} to GA account {UA-53752524-1} with ‘Manage Users and Edit’ permissions - date {2021-03-24}.