EXECUTIVE SEARCH

Kontakta oss

Vår searchprocess

Våra konsulter har lång erfarenhet av såväl rekrytering som av operativt linjechefsarbete. Den samlade erfarenheten gör att konsulterna snabbt kan sätta sig in i uppdragsgivarens situation och förstå vilka egenskaper som de mest lämpade kandidaterna ska ha. De kan också se och förstå de utmaningar som finns i den aktuella rollen.

Dessutom tar våra konsulter ett helhetsansvar från "ax till limpa", som sträcker sig från analys och searchfasen, då vi söker efter guldkornen på marknaden, till de viktiga och omfattande referenssamtalen.

Vår process:

  1. Företagsprofil och analys av tjänsten
  2. Searchprocess
  3. Utvärdering av kandidater (inkl. kompetensbaserade djupintervjuer)
  4. Kandidatpresentation
  5. Urval och tester
  6. Referenstagning
  7. Avslut
  8. Uppföljning

Alla steg i processen är lika viktiga och därför tar våra konsulter ansvar för hela processen och utför samtliga delar i kedjan.

Sekretess och etik
God etik är grundläggande i en bransch som bygger på förtroende. Vi följer de etiska regler som är antagna av Sveriges Executive Search Konsulters Förening (ESK).

Sekretess
Vi förbinder oss till strikt sekretess beträffande information som kommer till vår kännedom i samband med uppdrag. Handlingar och dokument förvaras på ett betryggande sätt.

Kandidatintegritet
Vi är måna om att följa kraven som ställs enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och hanterar alla pesonuppgifter på ett sätt som garanterar kandidater och kunder de rättigheter som följer av regelverket. 

Publika uppdrag
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor

GooGhywoiu9839t543j0s7543uw1 - pls add {staffan.alfven@brillosearch.se} to GA account {UA-53752524-1} with ‘Manage Users and Edit’ permissions - date {2021-03-24}.