Del av rekrytering

Kontakta oss

Övriga tjänster

Vi stöttar ofta våra kunder i enskilda moment i urvalsarbetet och searchprocessen. Exempel på tjänster vi erbjuder är:

  • First opinion
  • Second opinion
  • Personbedömning/Assessment
  • Djupintervjuer
  • Referenstagning
  • Kartläggning

När vi arbetar med first-/second opinion och assessment/personbedömning använder vi objektiva metoder och verktyg för bedömning av kompetens och potential. Vi stöttar ert företag med tidskrävande urvalsmoment (first opinion) och djupare personbedömningar och hjälper er att avgöra individers potential och lämplighet för olika typer av befattningar (second opinion/assessment). Vi utgår alltid från en företagsprofil och en analys av tjänsten och matchar vår bedömning av kandidater mot detta. 

När vi arbetar med djupintervjuer lägger vi fokus på objektiva grunder och kompetensbaserade tekniker i syfte att ge ett så gediget och konkret beslutsmaterial som möjligt. 

I referenstagning lägger vi stor vikt vid val av referenter och anpassar alltid våra samtal efter det enskilda uppdraget. Vi erbjuder rapporter där vi sammanfattar referenser och matchar dessa mot önskad kravprofil.   

Vi har stor vana vid att arbeta med kartläggning och hjälper gärna ditt företag att förstå hur en viss marknad ser ut i förhållande till ert behov av nyckelkompetens. Publika uppdrag
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor

GooGhywoiu9839t543j0s7543uw1 - pls add {staffan.alfven@brillosearch.se} to GA account {UA-53752524-1} with ‘Manage Users and Edit’ permissions - date {2021-03-24}.